Energimyndigheten satsar i klimatfond

Energimyndigheten har tecknat ett avtal med Asiatiska utvecklingsbanken (ADB) om svenskt deltagande i en ny klimatfond, ”Future Carbon Fund”. Fondens verksamhet påbörjas i januari 2009 och kommer att bidra till genomförandet av internationella klimatprojekt efter Kyotoprotokollets första åtagandeperiod.

Sverige satsar genom Energimyndigheten 160 miljoner kronor (20 miljoner dollar) i fonden som förväntas få en omfattning på cirka 1,6 miljarder kronor (200 miljoner dollar). Både stater och företag får delta i fonden. Tillsammans med övriga fonddeltagare kommer Energimyndigheten att bidra till att finansiera klimatprojekt särskilt inom områdena förnybar energi och energieffektivisering i utvecklingsländer i Asien och stillahavsområdet. De utsläppsminskningar som sker genom projekten i värdländerna kommer sedan fonddeltagarna till del.

– Genom att bidra till efterfrågan på utsläppskrediter från klimatprojekt med utsläppsminskningar efter 2012 ger vi viktiga positiva signaler till utsläppsmarknaden, säger miljöminister Andreas Carlgren. Vi visar också tydligt att Sverige tror på att FNs klimatmöte i Köpenhamn 2009 kan enas om en ny internationell överenskommelse för perioden efter 2012.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.