Cykelkorridor kan bli verklighet i Lund

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola och Sveriges Lantbruksuniversitet rekommenderar att cykelsträckan mellan Lund och Malmö kantas med buskar och träd för att minska blåsten för cyklisterna.

Cykelkorridor kan bli verklighet i Lund

Forskarnas undersökningar visar att vinden är den i särklass mest irriterande faktorn för cyklister. Genom att skapa vindskydd runt cykelbanan mellan Lund och Malmö skulle en så kallad grön korridor kunna skapas som dämpar motvinden. Förlaget presenteras i en ny rapport som har finansierats av Trafikverket och nyligen skickats till berörda kommuner.

Vinster med att bygga en cykelkorridor är att attraktivare cykelmiljöer möjligen kan leda till minskade investeringsbehov i biltrafiken och bättre lönsamhet för cykelinvesteringar. Friskvårdsvinst är också ett samhällsekonomiskt plus.

I Nederländerna finns cykelkorridorer med plast eller träväggar. Men forskarna Christer Hydén, professor i trafikteknik vid LTH och Erik Skärbäck, professor i landskapsplanering vid SLU, har gjort undersökningar som tyder på att de svenska cyklisterna föredrar växter som vindskydd. Enligt forskarna handlar det om förhållandevis enkla ingrepp vilka lika gärna kan göras vid den cykelväg som finns idag som en eventuell ny ”supercykelväg”.

– Något liknande finns inte någonstans i världen. Vi tycker att man måste våga ta steget och pröva detta empiriskt, säger Christer Hydén.

För närvarande håller forskarna på att förbereda eventuella försök genom att kontinuerligt räkna alla cyklister utefter stråket. På så sätt får de tillräckligt underlag för att kunna bedöma om cyklingen ökat efter det att skyddet kommit upp. Räkningen sker automatiskt med en hjälp av ett videobaserat system som konstruerats av matematiker och trafikforskare vid LTH.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.