Bisfenol A kan göra dig osocial

Samma koncentration av det hormonstörande ämnet bisfenol A som uppmätts i människoblod orsakar asocialt beteende hos möss.

Det östrogenliknande och hormonstörande ämnet bisfenol A har kopplats samman till flera olika sjukdomar, till exempel fetma, diabetes och ökad cancerrisk. I en ny forskningsrapport har amerikanska forskare även hittat ett samband mellan ämnet och osocialt beteende hos möss.

Forskarna matade mösshonor med foder som innehöll bisfenol A precis innan parning och under tiden som honorna var dräktiga. Halten av bisfenol A kom då upp i samma koncentrationer som har uppmätts hos människor.

De ungar som föddes av honor som matats med bisfenol A-foder uppvisade mindre socialt beteende jämfört med en kontrollgrupp där honorna fått foder utan bisfenol A. Senare generationer, den andre och fjärde, visade däremot en högre social interaktion. Forskarna från University of Virginia och University of Missouri drar därför slutsatsen att exponering av låga halter bisfenol A under honors dräktighetsperiod påverkar flera generationer framåt. Enligt fastcoexist.com så har forskarna bakom rapporten sagt att det är möjligt att bisfenol A har liknande effekt på människor eftersom samma halter uppmätts i människoblod. Detta är dock spekulationer.

Rapporten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Endocrinology.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.