Ny metod renar avlopp från läkemedel

Det går att ta bort betydligt mer läkemedelsrester från avloppsvatten med aktivt kol än vad som tidigare visats i svenska tester.

Ny metod renar avlopp från läkemedel

Idag har man svårt att bryta ned läkemedel ur avloppsvatten. Det innebär att svårnedbrytbara hormon och läkemedelsrester läcker ut i naturen. Samtidigt går människors hälsa alltid före miljöhänsyn enligt lag. Det betyder att det inte går att neka godkännande av ett läkemedel trots att det är skadligt för miljön. Men forskare från IVL Svenska Miljöinstituitet har kanske hittat en möjlig lösning på problemet med läckande läkemedelsrester.

Upp till 98 procent av de läkemedelsrester som idag går ut från avloppsreningsverket Henriksdal i Stockholm till Östersjön kan avskiljas genom effektivt utnyttjande av aktivt kol.

I testerna har man använt granulerat aktivt kol i kolonner. Ett tjugotal vanliga läkemedelssubstanser som passerar den normala reningen har studerats. Analyserna visar att man redan med 20-25 gram aktivt kol per kubikmeter vatten kan avskilja 90-98 procent av de läkemedelsrester som går ut från reningsverket i Henriksdal idag. Det gäller även ett stort antal läkemedelssubstanser som till exempel de ofta diskuterade föreningarna diklofenan som är inflammationshämmande och antibiotikat trimetoprim.

Den modifierade metoden, som innebär kontrollerad vattenströmning i bäddar, ger på köpet lägre utsläpp av organiskt material och kväve. Mängden nitratkväve minskade i försöken med cirka 1 mg/liter.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.