Biodrivmedel pikar men etanol slår i botten

Biobränsle Biodrivmedel blir allt mer populärt. Under förra året ökade leveranserna av flytande biodrivmedel med 19 procent, enligt statistik från Energimyndigheten. Men etanolförsäljningen sjunker kraftigt.

Biodrivmedel pikar men etanol slår i botten
Branschen slår fast vid att man kommer behöva använda CCSU-teknik för processutsläpp. Foto: Adobe Stock

Under förra året ökade leveranserna av biodiesel med 37 procent. Den största procentuella ökningen stod ren HVO för, den ökningen utgjorde över tusen procent, men från väldigt låga nivåer 2014. Ökningen beror på att fler tankstationer öppnade under 2015 och att flera fordonstillverkare godkände drivmedlet i sina motorer. HVO till låginblandning, det vill säga HVO som blandas in i fossil diesel, var det biodrivmedel som ökade mest i absoluta tal och uppgick under förra året till drygt 650 000 m3. Ren FAME ökade med ungefär 60 procent och uppgick till drygt 170 000 m3.

Skärmavbild 2016-02-23 kl. 17.00.13

Mindre etanol

Det är däremot inte alla biodrivmedel som ökar. FAME som låginblandning i fossil diesel minskade med sex procent trots att leveranserna av fossil diesel ökade. Även etanol som låginblandning minskade. För etanolbränslet E85 sjönk försäljningen i januari med 77 % jämfört med i fjol. Totalt såldes 1200 kubikmeter. Det kan jämföras med toppåret 2011 då då försäljningen under enskilda månader nådde över 22 000 m3.

– Inga nya fordon på marknaden och en kraftig prisnackdel i förhållande till bensin gör att försäljningen av E85 går ned mycket kraftigt. En tydlig effekt av bristen på väl genomtänkta styrmedel, konstaterar Ulf Svahn, vd för Svenska petroleum och drivmedelinstitutet, SPBI.

Fakta

Ordlista

 Biodiesel – ett samlingsnamn för flytande biobränslen som kan tillsättas, blandas med eller användas direkt som transportdiesel. Utgörs i Sverige idag framför allt av HVO och FAME och omfattar såväl rena drivmedel som de volymer som låginblandas i fossil diesel.

FAME – Fettsyrametylestrar. I Sverige är all FAME som används baserad på raps, och förkortas ofta RME, rapsmetylestrar.

HVO – Hydrerade vegetabiliska oljor. Här avses HVO-diesel som har kemiskt identiska egenskaper som fossil diesel. Kan produceras från olika typer av oljor.

Låginblandning – när ett biodrivmedel blandas in i ett fossilt drivmedel, exempelvis biodiesel i fossil diesel och etanol i bensin.

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.