Här är alternativen för framtidens elproduktion

Energi Sverige kan välja fyra olika alternativa vägar för att skapa ett fossilfritt kraftsystem. Alla alternativ har ungefär liknande produktionskostnad. Det framgår av en rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Här är alternativen för framtidens elproduktion
Foto: Shutterstock

Potentialen är stor när det kommer till att skala upp produktionen av förnybar el. Totalt ser IVA fyra möjliga vägar som ger ungefär samma produktionskostnad, men kräver olika stora investeringar i överföringskapacitet och effektreserv.

1) Vindkraft

Här finns möjlighet att gå från från dagens produktionskapacitet på 15 TWh, till 60-70 TWh. Dock krävs stora investeringar i nätet, kablar till andra länder och tillgänglig teknik för att lagra el.

2) Solel

Solel kan på lång sikt öka från dagens 0,1 TWh till 20 TWh, och även då krävs investeringar i lagringsteknik. Väderberoende elproduktion som sol och vind kräver också att det finns annan elproduktion som kan sättas in när det inte blåser eller när solen inte skiner.

3) Biobränsle

Elproduktionen från biobränsle kan öka från dagens 20 TWh till som mest 60 TWh. Det kräver en satsning på ny teknik och ett effektivare uttag av biomassa från skogsbruket.

4) Vattenkraft

Det finns en begränsad potential på cirka 5-6 TWh i att effektivisera och bygga ut vattenkraften ytterligare. Genom förändrad lagstiftning som tillåter utbyggnad i skyddade älvar och vattendrag skulle bruttopotentialen öka radikalt, till uppemot 100 TWh totalt.

Sverige skulle även kunna satsa på ny kärnkraft, men då gäller det att bygga upp mer svensk kunskap på området.

Rapporten är framtagen inom projektet Vägval el, som ska ta fram beslutsunderlag för Sveriges framtida energipolitik. Här hittar du rapporten.

 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.