Vattenfall satsar på solvärme

Vattenfall producerar främst vattenkraft och kärnkraft, men har sedan 1997 målmedvetet satsat forskning och utveckling på alternativa energikällor inom projektet Uthålliga Energilösningar. I januari i år påbörjades ett nytt treårigt nationellt forskningsprogram, FUD-program Solvärme 2001–2003. Totalt 33 miljoner kronor ska fördelas mellan olika solvärmeprojekt.

I Europa ökar antalet solfångare. EU:s mål är att volymen ska vara uppe i 100 miljoner kvadratmeter till år 2010. För svenska företag kan det betyda stora exportmöjligheter.

Vattenfalls tidigare satsningar på solvärmeteknik tillsammans med Energimyndigheten har resulterat i nya produkter och effektivare tillverkningsförfaranden. De nya anslagen innebär att ett redan påbörjat arbete kan fortsätta.

Bland finansiärerna till det nationella FUD-programmet Solvärme 2001–2003 återfinns förutom Vattenfall, Statens Energimyndighet, solvärmeindustrin, andra kraftföretag, och bygg- och fastighetsföretag.

– Vattenfalls uppgift är att leda arbetet, handlägga projektansökningar, administrera och lägga ut uppdragen, säger Göran Dalén Vattenfalls projektledare för Uthålliga Energilösningar.

Programmets fyra områden och delmål

Programmet är indelad på fyra områden, forskning, systemutveckling, teknik och beställardrivet.

I forskningsprogrammet är huvudmålet att de svenska solvärmelösningarna ska bli konkurrenskraftiga. Fem delmål ska också uppfyllas. Det första delmålet i programmet är att innovationerna och lösningarna ska resultera i lägre kostnader för tillverkare och konsumeter. Det andra att solväremesystemen ska vara konkurrenskraftiga. I det tredje delmålet är att identifiera intressanta lösningar som kan utvecklas tillsammans med kunderna. Fjärde delmålet är att nå ut med information till byggföretag och arkitekter om förutsättningarna så att solvärme blir en naturlig del av byggprojekten. Det sista långsiktiga delmålet är att kunskap och förståelse om solvärme ökar. Solvärme som energikälla ska vara lika självklar i ett hushåll i framtiden som en telefon är i dag.

– Det vi vill uppnå är att svensk solvärmeteknik ska kunna konkurrera med fossil uppvärmning. I längden blir det billigare för oss alla. Marknaden för solenergi är stor i Europa och i övriga världen och förhoppningarna är att den svenska solvärmeindustrin ska kunna hålla jämna steg, säger Göran Dalén.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.