Utsläppen kan minska med 90 procent till 2050

Sverige kan minska sina koldioxidutsläpp med 90 procent till år 2050 visar ett energiscenario som forskare vid IVL Svenska miljöinstitutet tagit fram. Scenariot visar att målet kan uppnås med ett högt utnyttjande av vindkraft och svenskproducerat biobränsle och utgår från energi- och klimatmålen i regeringens vision för 2050.

Forskarna har undersökt hur ett fossilbränslefritt Sverige kan se ut om ungefär 40 år, det är inte en prognos utan ett av fler tänkbara scenarior.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.