Tre miljarder till miljösatsningar

Idag kom beskedet, regeringen kommer i budgetpropositionen att lägga över 3 miljarder kronor på satsningar inom klimat- och energiområdet. Till det kommer också en särskild pott till klimatbistånd på cirka 4 miljarder kronor.

Det regeringen främst kommer att satsa på är kommersialisering och spridning av ny energiteknik, klimatinvesteringar i andra länder, snabbare planprocesser för ny, hållbar elproduktion, förlängda insatser för energieffektivisering och att Sverige anpassas till effekterna av ett varmare klimat.

Syftet är att skapa en hållbar, samlad klimat- och energipolitik som är internationellt orienterad, modern och kostnadseffektiv, och som har förutsättningar att möta de stora utmaningar vi står inför, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Bland annat nämner man en kraftig ambitionshöjning för utveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik och att underlätta stegen från forskning och utveckling till kommersialisering Regeringen vill också förena miljö- och näringspolitiken. Det ger mångfalt större miljönytta samtidigt som det bidrar till nya exportmöjligheter, jobb och tillväxt i Sverige, anser man.

Under hösten kommer regeringen att återkomma med en klimat- och energiproposition där de ska precisera satsningarna ytterligare och även komma med riktlinjer för förändringar av miljö- och energiskatter.

Fyra miljarder till klimatbistånd

Förutom de tre miljarder kronor som man lägger inom energi- och klimatområdet vill regeringen göra en särskild satsning på klimatbistånd till andra länder. Målet för satsningen är främst att på ett effektivt sätt bidra till långsiktiga insatser för anpassning till klimatförändringarna i de fattigaste länderna, men också att bidra till utvecklingsländernas åtgärder för att begränsa halten av växthusgaser bland annat genom ökad energieffektivisering, ökad tillgång till bättre teknik och alternativa energikällor samt återbeskogningsprojekt.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter