PFOS mer utspritt än man anat

PFOS, eller perfluoroktansulfonat och PFOA, perfluoroktansyra finns nästan överallt i miljön. Det visar prov från hela Norden samt från Färöarna. Prover togs i bland annat. fisk, sediment, slam, vatten, nederbörd och marina däggdjur.

– Resultaten är särskilt oroande eftersom dessa ämnen har egenskaper som liknar de klassiska miljögifterna DDT och PCB. Framför allt är de mycket svårnedbrytbara i miljön och kan anrikas i djur och människa, säger Alf Lundgren, som varit Kemikalieinspektionens representant i den nordiska projektgruppen.

Ämnena finns i bland annat brandsläckningsmaskiner, textilier och elektroniska komponenter

– Det är viktigt att förhindra utsläpp av dessa ämnen innan vi börjar se skador på människors hälsa och i miljön. Görs ingenting kommer halterna i miljön att öka. Eftersom ämnena bryts ned så långsamt kommer det att ta mycket lång tid för miljön att återhämta sig, menar Alf Lundgren.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.