Nytt förslag om radioaktivt avfall

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen om transport och omhändertagande av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall. Målet är att uppdatera svensk lagstiftning så att den överensstämmer med gällande EU-bestämmelser och att genomföra bestämmelser i ett Euratomdirektiv.

Om förslaget godkänts innebär det att transporter av radioaktivt avfall till Antarktis, Västindien, Stillahavsområdet och afrikanska länder förbjuds. Dessutom blir den så kallade Studsviksavgiften, som kärnkraftsbolag betalar för omhändertagande av avfall, oförändrad. Även det nuvarande förbudet mot slutförvaring av utländskt kärnbränsle och kärnavfall i Sverige bibehålls.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.