Nytt forskningscenter enar skog och ekonomi

Bevarande av natur och lönsamhet är ofta motpoler. Nu går forskare samman för att bidra till hållbara lösningar i klimatfrågan och startar Center för miljö och naturresursekonomi, CERE.

Nytt forskningscenter enar skog och ekonomi

CERE är ett forskningsinstitut som ska samla forskare inom handelshögskolan i Umeå, ekonomiskt historia och nationalekonomi från Umeå Universitet samt skogsekonomer från SLU under samma tak. Institutet kommer i första hand att arbeta med forskning, utbildning och politiska utredningar där skog, lönsamhet och klimatmål är i fokus.

–  Tvärvetenskaplig kunskap ligger i tiden och är viktigt för att vi ska förstå hela samband, säger Lisa Senneby-Forsse, rektor vid SLU.

Hon välkomnar varmt det nya samarbetet och är glad för den gemensamma uppslutningen att sätta fokus på skogens roll i klimatfrågan.

– För att vi ska få fortsatt finansiering krävs det att vi samarbetar över olika discipliner och har goda internationella kontakter, säger rektor Senneby-Forsse vid invigningen.

Potential i klimatfrågan

Vid invigningen debatterades skogens roll i klimatfrågan och man pratade om svårigheterna med att minska koldioxidutsläppen. Jan-Erik Hällgren dekanus vid SLU i Umeå kring la fram konkreta förslag på vad skogssektorn kan bidra till för att minska växthuseffekten. Förslag som är resultat av dagens kunskaper inom vetenskap och ny teknik.

– För mig är ekvationen enkel, om vi ska nå klimatmålet måste vi sänka koldioxidutsläppen. Intensivodling av skog är en åtgärd, säger Jan Erik Hällgren vid SLU i Umeå.

Bo T Holm, VD för Norra skogsägarna ser CEREs potential i klimatfrågan.

– CERE kommer att kunna utföra konsekvensanalyser som ska ge regeringen stöd i långsiktiga beslut om skogsbruk, säger Holm.

Lönsamhet är en morot

Debattörerna betonade också vikten av ekonomiska styrdokument. För att vi ska nå klimatmålet behöver både företag och konsumenter en ekonomisk stimulans.

– Bioenergi kan inte ensam lösa klimatproblemen, men skogsbruket är en viktig komponent i klimatfrågan. Behovet av ekonomer i den här debatten är stort och mycket viktigt idag, säger nationalekonom Lars Hultkrantz.

Diskussionerna berörde även vikten av ett hållbart skogsbruk och statens roll att genom statliga styrmedel reglera koldioxidutsläppen. Samtliga kommentatorer var eniga i att en kraftigt höjd koldioxidskatt är en lösning för att klimatmålet ska nås. Man var även överens om att oljan måste ersättas av andra förnybara energikällor för att klara den ökade befolkningsmängdens energibehov

Den stora knäckfrågan som lämnades obesvarad var om vi ska bibehålla skogen i den omfattning som den är eller om vi ska öka skogsarealen globalt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.