”Miljögift i tandkrämen måste stoppas”

Två ton triclosan sprids varje år i miljön när vi borstar våra tänder. Men fler än åtta av tio vet inte att triclosan är ett miljöfarligt ämne som är omotiverat för personer med friskt tandkött. 95 procent av dem som använder triclosantandkräm gör det i onödan. Det visar en undersökning som Naturskyddsföreningen gjort.

Triclosan är miljöfarligt och irriterande och är mycket giftigt för vattenlevande organismer, uppger Naturskyddsföreningen. Ämnet kan orsaka långtidseffekter i miljön även i låga koncentrationer. Studier visar på triclosans likhet med andra kända ämnen som miljögiftet dioxin. Det har hittats i bland annat i avloppsvatten och i kvinnors bröstmjölk.

Enligt Naturskyddsföreningens undersökning använder 38 procent av befolkningen någon av de tio tandkrämer som innehåller triclosan, trots att bara fem procent av dem som använder tandkrämerna lider av tandlossningsproblem som skulle kunna motivera användningen av det bakteriedödande ämnet.

En kartläggning bland dagligvarukedjor visar att triclosantandkräm, med enstaka undantag, säljs överallt som vilken tandkräm som helst, och utan information om triclosan och dess miljöeffekter. Intresset för att frivilligt plocka bort tandkrämen ur sortimentet är också lågt bland butikskedjor, konstaterar Naturskyddsföreningen, som också uppger att många aktörer har tagit ställning i triclosanfrågan: Apoteket har förbjudit all försäljning av triclosantandkräm i sina butiker på grund av dess miljöegenskaper. Svenska Tandläkarförbundet vill se en kontrollerad försäljning av triclosantandkrämer och att dessa förses med en tydlig text, där det framgår att de endast bör användas på rekommendation av tandläkare.

Naturskyddsföreningen kräver flera åtgärder för att stoppa överanvändandet av triclosan:

* Att ett nationellt förbud mot triclosan i alla konsumentprodukter, även kosmetiska och hygieniska produkter, införs.

* Att samtliga tandkrämsproducenter, i väntan på ett nationellt förbud, upphör med tillsats av triclosan i tandkräm som är avsedd att säljas i dagligvaruhandeln.

* Att samtliga butikskedjor omgående informerar kunderna om de negativa miljöeffekter som triclosan medför.

* Att Sverige inom EU fortsatt driver att miljökrav tas in i de direktiv som reglerar kosmetiska och hygieniska produkter.

* Att Läkemedelsverket klassar tandkräm med triclosan som ett läkemedel och i sin tillsyn enligt miljöbalken tillämpar produktvalsregeln i andra kapitlet, fjärde paragrafen av miljöbalken på hygienprodukter som innehåller triclosan.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.