Bättre miljöprestanda för svenska färger

De svenska färgtillverkarna har genom frivilliga åtgärder under lång tid arbetat för att minska färgtillverkningens miljöbelastning. Exempelvis har branschen under sju års tid genomfört olika mätningar kring avfallsmängder och energiförbrukning, uppger Recyclingnets nyhetsbrev.

– Det är glädjande att branschens arbete med miljöfrågor verkligen ger mätbara resultat. Företagen har arbetat hårt med detta under lång tid, kommenterar Niklas Frisk, ordförande i Sveff och vd i Alcro-Beckers.

Genom att utveckla produkter och tillverkningsprocesser och rena avloppsvatten och luftutsläpp har företagen minskat miljöeffekterna samtidigt som de bibehållit eller förbättrat produkternas kvalitet och funktion.

Årligen tillverkas 322 000 ton färg i Sverige. Utsläppen av lösningsmedel per tillverkat ton har minskat med 60 procent sedan 1999.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.