Mystiskt miljögift kommer från handdukar

Flera kommuner och kommunala vattenverk upptäckte höga halter av nonylfenoler i avloppsvattnet för ungefär tio år sedan. Hur giftet hamnar där har varit ett mysterium, trots stora ansträngningar har man inte hittat källan. Inom EU råder förbud mot att använda nonylfenol eller nonylfenoletoxilat, som bryts ner till nonylfenol, i verksamheter där ämnet kan komma ut i miljön. Naturskyddsföreningen har hittat gåtans lösning – importerade handdukar.

– Textilier importerade från länder utanför EU innehåller farliga miljögifter, ämnen som till stor del kommer ut i den svenska vattenmiljön. Det är dags att EU och de svenska myndigheterna sätter stopp för detta, uppger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, i ett pressmeddelande.

Nonylfenol är svårnedbrytbart och tas upp av växter och djur i miljön. Ämnet kan orsaka skadliga långtidseffekter på miljön och har hormonstörande effekter. Idag är det tillåtet att importera varor som innehåller nonylfenoler eller nonylfenoletoxilater.

Naturskyddsföreningen har låtit analysera 20 handdukar inköpta i svenska butiker. Alla handdukarna innehöll nonfenoletoxilat, ett ämne som snabbt bryts ner till nonylfenol. I en av handdukarna, en handduk inköpt på Coop, var halten hela en procent.

Resultatet av analysen är nu överlämnat till Kemikalieinspektionen som ska avgöra om åtgärder ska vidtas mot återförsäljarna.

Undersökningar och beräkningar gjorda på Stockholm Vatten har visat att det under ett år passerade 1,6 ton nonylfenol genom stockholmarnas avloppsvatten. Enligt preliminära beräkningar kan innehållet i textilproverna förklara hela den mängden. Ungefär 30 procent av nonylfenolet hamnar i avloppsslammet, 30 procent bryts ner och resten, alltså 40 procent, följer det renade avloppsvattnet ut i omgivande vattendrag.

– Vår bedömning är att det handlar om tiotals ton av detta farliga gift som sprids i naturen i Sverige varje år, säger Mikael Karlsson.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.