Massivt EU-stöd till Europas största vattenvårdsprojekt

Biologisk mångfald I nio län i Skåne ska vattendrag, våtmarker och kustvatten restaureras. Det är Europas största vattenvårdsprojekt som beviljats närmare 400 miljoner kronor i stöd.
– Det är oerhört glädjande och smått fantastiskt, säger projektledaren Karin Olsson i en kommentar.

Massivt EU-stöd till Europas största vattenvårdsprojekt
Europas största vattenvårdsprojekt som genomföras i Skåne. Foto: Adobe Stock.

Projektet löper över sju år. Över 500 åtgärder i 20 vattendrag ska genomföras. Det handlar om åtgärder som att ta bort vandringshinder, återställa livsmiljöer för fiskar och andra vattenlevande djur och restaurera våtmarker.

– I Skåne ska vi lägga ut sten i havet på ett par ställen. Det blir en historisk händelse av två anledningar. Dels blir det de första större stenrevsrestaureringarna i Skåne. Men det blir också en symbolisk start för arbetet med att börja återställa delar av de skador som det historiska stenfisket orsakade på Skånes kustmiljöer, säger marinbiolog Jonas Gustafsson på Länsstyrelsen Skåne i en kommentar.

Projektet går under namnet Improve Aquatic Life och kopplar ihop myndigheter, forskning och ideella organisationer.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.