Lustgas kan radera klimatvinst

Överallt i världen pågår omställningen från fossila bränslen till biobränsle. En omdiskuterad men för allmänheten tämligen okänd effekt är att produktionen av bioenergi kan öka utsläppen av lustgas till atmosfären. Lustgasens växthuseffekt är 300 gånger starkare än koldioxidens, och

forskning har nyligen visat på att det finns risk för att vissa biobränslen kan ge så omfattande lustgasemissioner, att det förtar vinsten med att byta ut fossila bränslen mot biobränsle. Lustgasemissionens betydelse för svensk bioenergi, skogs- och jordbruksproduktion kommer att granskas och diskuteras vid ett seminarium på Göteborgs universitet den 4 april.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.