Lättare sätta upp solfångare med nya byggregler

Regeringen föreslår regelförenklingar och ökar tydligheten i plan- och bygglagen. Ändringarna ger fastighetsägare större möjlighet att uppföra solfångare.

I lagrådsremissen ”Ett första steg för enklare plan- och bygglag” föreslås bland annat att möjligheten att anordna bygglovsfria skärmtak utökas från 12 till 15 kvadratmeter. Installation av solfångare eller solceller underlättas genom att tillåta större skärmtak. Solfångare kan placeras på hustak, garagetak, eller förrådstak. För småhus behövs sällan mer än 15 kvadratmeter.

Utbyggnaden av vindkraft underlättas genom att kommunerna i översiktsplanen tydligt ges möjlighet att ange var sådan utbyggnad är möjlig.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2008.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.