Arktis kan bli rent med förbud

Den arktiska miljön blir renare när miljöfarliga ämnen förbjuds. Det visar Carola Lindeberg vid Umeå universitet i en doktorsavhandling.

Hon har undersökt sjösediment och jordprover från Grönland. Sedimentstudierna visar att blyhalten minskat då vi numera använder blyfri bensin. På samma sätt ser man att koncentrationerna av PCB och vissa bekämpningsmedel minskar sedan de förbjöds i de flesta länder. Däremot ökar koncentrationen av bromerade flamskyddsmedel i Arktis. De förbjöds nyligen i Europa, men användningen ökar i resten av världen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.