Reglering av fosfater i maskindiskmedel utreds

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att presentera ett förslag till nationell reglering av fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Syftet är att minska övergödningen i sjöar och hav.

Kemikalieinspektions ska samråda med bland andra Naturvårdsverket och Konsumentverket och sedan presentera ett förslag tillsammans med ett underlag för anmälan till EU-kommissionen. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 7 september 2007.

Förra veckan anmäldes det svenska förslaget till förbud mot fosfater i tvättmedel till EU-kommissionen.

– Utsläppen av fosfor ska minska. Ett viktigt steg tog vi med förbudet mot fosfater i tvättmedel. Med uppdraget till Kemikalieinspektionen tar vi nu ytterligare ett steg för att motverka övergödningen, framför allt i Östersjön, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.

Inom EU är det än så länge bara Italien som har reglerat användningen av fosfater i maskindiskmedel. Utanför EU har haltgränser för fosfor i maskindiskmedel införts i USA, Norge och Schweiz.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.