Lagändringar för miljökonsekvensbeskrivning

Det ska bli ändringar i plan- och bygglagens bestämmelse om miljökonsekvensbeskrivning vid upprättande av detaljplaner, enligt ett förslag från regeringen.

Förslaget innebär att när det enligt detaljplanen är tillåtet att bygga exempelvis en industri eller ett köpcentrum på ett område ska kommunen ta ställning till om projekt kan komma att medföra en betydande påverkan på miljön.

Är det en möjlighet ska man upprätta en miljökonsekvensbeskrivning som uppfyller vissa särskilt angivna krav. Alla länder som berörs av projektet ska också få tillfälle att diskutera beskrivningen samt underrättas när beslutet om detaljplanen har fattats. Förändringarna motsvarar de krav på miljökonsekvensbeskrivning som ställs i det så kallade MKB-direktivet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2005.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter