-->

Inte bara snack på Scandic

De senaste tio åren har Scandic satsat allt mer på hållbarhetsfrågor. Investeringen är nödvändig, menar företagets miljödirektör Jan Peter Bergkvist. För att vara lönsam på morgondagens marknad gäller det att ta sitt ansvar för miljö och etik. De som inte har förstått hållbarhet kommer att bli förlorarna.

Tio våningar upp i Scandic/Hiltons reception simmar fiskarna sakta runt i det väggfasta akvariet. I några fåtöljer sitter besökare och bläddrar i dagens tidning i väntan på att bli upphämtade och lotsade till rätt konferensrum. Bland tidningarna på bordet ligger även foldern ”Sunt miljöförnuft- hållbarhet i praktiken” som handlar om företagets satsningar på miljön. Hållbarhetsfrågor har blivit allt viktigare för Scandic och affärsidén är uttalad: För att vara lönsam på dagens och morgondagens marknad gäller det att ta sitt ansvar för miljö och etik.

– Men miljöarbetet får inte bli någon pr-grej. På Scandic ska vi leva vår affärsidé, det vi säger är också något vi genomför, säger Jan Peter Bergkvist med ett tonfall som understryker att han menar allvar.

Inte bara snack

Scandic har byggt miljörum och återvinningsystem. Man har sparat energi och vatten genom att införa snålspolande toaletter, moderna vattenkranar och effektiva duschblandare. Scandic använder även lågenergilampor och behovsstyrd ventilation samt satsar på att minska mängden rengöringsmedel och kemikalier. För att miljöarbetet inte ska hamna vid sidan om under budgetering eller vara något extra som ”några håller på med” har företaget också integrerat miljö i sitt affärssystem och i det ekonomiska bokslutet.

Nu väntar en utmaning. Innan utgången av 2004 ska nämligen alla svenska hotell i koncernen vara svanmärkta.

Svanen

– Vi har valt att svanmärka våra hotell istället för att satsa på miljöledningssystem, eftersom ett välkänt varumärke som Svanen är starkare i kommunikationen med kunderna, säger Jan Peter Bergkvist.

En märkning har också specifika krav som företaget tvingas att leva upp till. Hade Scandic valt att satsa på ett ledningssystem hade de teoretiskt sett kunnat sätta sin egen nivå på miljöarbetet. Det hade inte bidragit till samma drivkraft, menar Jan Peter Bergkvist.

När Scandic väljer ut sina underleverantörer räcker inte heller ett miljöledningssystem för att bli godkänd på miljöfronten. Potentiella samarbetspartners får även fylla i en formaliserad miljödeklaration där de beskriver vad de arbetar med och vad de uppnått så att Scandic kan se vad deras miljöarbete faktiskt lett till. Deklarationen ska undertecknas av företagets vd. Tanken är att skicka ut ett tydligt budskap till företaget: ska man handla med Scandic måste man förstå hållbarhetsfrågor.

För pengarna

Ett stärkt varumärke, att vara attraktiv som investeringsobjekt och arbetsgivare samt att öka lönsamheten är anledningen till att Scandic valt att satsa på miljön.

– Under 90-talet var det tabu att säga att man jobbade med miljöfrågor för pengarna, men det är självklart att vi gör det av ekonomiska skäl. Ett företag som är känt för att ta ansvar är attraktivt både för konsumenterna och som investeringsobjekt, dessutom sänker man kostnaderna genom att inte förbruka mer resurser än nödvändigt, konstaterar Jan Peter Bergkvist.

Men utan engagerad personal kommer man ingen vart. Jan Peter Bergkvist tror att alltsom man gör på eget initiativ blir roligare än om någon uppifrån säger att man ska. Därför har Scandic valt att delegera stora delar av ansvaret och medarbetarna får göra efter eget huvud. Under de årligen återkommande personliga planeringssamtalen ska alla medarbetare även sätta upp fyra delmål för sitt eget arbete utifrån aspekter som ekonomi, miljö, etik och omtanke. Som städerska kan man exempelvis ha miljömålet att anmäla rinnande toaletter och bli bättre på att följa rutiner kring källsortering. Att ha ett eget personligt mål tror Jan Peter Bergkvist gör att alla medarbetare direkt involveras i miljöarbetet.

Hotell ingen miljöbov.

Just i Hotellbranschen är det inte särskilt svårt att ta sig an miljöfrågor, menar Jan Peter Bergkvist. Inom branschen bidrar man inte till några enorma klassiska miljöproblem. Det är lättare att skapa hållbara hotell än att göra oljeutvinning eller kemikalietillverkning miljövänligt.

Tillsammans med Hilton

Hur mycket man jobbar med miljöfrågor på övriga hotellkedjor kan Jan Peter Bergkvist inte svara på, men i och med att Scandic blivit en del av den brittiska hotellkedjan Hilton har miljödiskussionen börjat sprida sig utanför de nordiska gränserna.

– Jag ser mycket positivt på Hiltons utveckling, även om den stora internationella spridningen gör att verksamheten är mer fragmenterad så är stödet och intresset från ledningen mycket bra, säger Jan Peter Bergkvist.

Jan Peter Bergkvist

Ålder 46

Bor Stockholm och Blidö

Arbetar Miljödirektör på Scandic och Hilton International

Karriär Har arbetat inom hotellbranschen sedan 1978 som bland annat säkerhetskoordinator, bistrovärd och hotelldirektör. Miljödirektör på Scandic från 2000, sedan 2003 även miljödirektör för Hilton International.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.