Hp tror på återvunnen plast

Datortillverkaren HP använder återvunnen plast i sina scannrar. I år kommer 100 ton plast från insamlade tonerkasetter och bläckpatroner bli nya detaljer i företagets produkter.
Enligt Hans Wendschlag, nordisk miljöchef på HP är återvinningen ekonomiskt fördelaktig, bara man vet vad den återvunna plasten innehåller.

Hp tror på återvunnen plast

Plaster är generellt ett komplicerat material att återvinna, det innehåller färg, pigment och flamskyddsmedel i en salig röra som ger materialet olika tekniska och estetiska egenskaper. Men när man ska återvinna plasten leder det till svårigheter.

– Problemet är främst att det finns många olika typer av plaster och tusentals kombinationer. Vet man inte exakt vad plasten innehåller är den svår att återvinna, säger Hans Wendschlag, nordisk miljöchef för Sverige på datortillverkaren Hewlett Packard, HP.

Blandat elektronikavfall

Han exemplifierar med material som de ska ta hand om inom ramen för producentansvaret. Bland inkommet avfall kan det finnas bildskärmar från 15 olika företag. Möjligheten att återanvända plasten i skärmarna är då små eftersom man inte vet i detalj vad varje skärm innehåller. Att få fram informationen är också kostsamt och inget som man gör i en handvändning.

– Nytillverkade produkter är bättre eftersom vi börjat använda oss av materialspecifikationer och materialkoder, men de produkter som kommer tillbaka nu är 8-10 år gamla, när de tillverkades var materialspecifikationer ännu inte speciellt vanligt, konstaterar Hans Wendschlag.

Scannrar

HP kan därför bara att återanvända plaster från sina egna produkter. Deras bästa returflöden just nu är insamlade bläckpatroner och tonerkasetter eftersom plasterna i dem är väl specificerad och därför går att använda i nya produkter.

– Förra året använde vi cirka 30 ton återvunnen plast till interna detaljer i två av våra scannrar, i år räknar vi med att det blir kring 100 ton i sammanlagt fyra modeller, meddelar Hans Wendschlag.

Att det blivit just detaljer i innandömet och inte till höljen beror på att återvunnen plast generellt inte blir särskilt vacker. Det är svårt att exempelvis kontrollera färgen av den återvunna plasten när den smälts om. Dessutom krävs olika egenskaper av materialet i höljen och i innandömet.

Affärsmöjligheter

Hans Wendschlag menar att det finns stora affärsmässiga fördelar med att återanvända väl specificerade plaster. Det är exempelvis en fördel vid miljöanpassad offentlig upphandling. Tittar man på en produkts livscykelkostnad istället för endast på vad den kostar att producera är det helt klart fördelaktigt att återanvända plast, dels eftersom företagen i och med producentansvaret är skyldiga att ta hand om sitt eget avfall, dels blir det mindre material att lägga på kostsamma deponier. Dessutom slipper man kostnaderna för att köpa in nytillverkad plast från underleverantörer.

Hans Wendschlag är övertygad om att inslaget av återvunnen plast kommer att öka.

– Men den allra största utmaningen för oss just nu är att skapa material från förnyelsebara resurser, främst växtriket och som i bästa fall bryter ned sig självt. Vi har precis tagit fram en prototyp på en skrivare vars hölje är tillverkat av ett stärkelsebaserat material och arbete pågår för fullt med att utveckla detta vidare.

Rostdirektivet???

ur många ton plast kommer tillbaka årligen?

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter