Högre tempo nödvändigt när Kyoto blir bindande

Svenska Naturskyddsföreningen vill ha högre tempo och funderar på att ge sig in i utsläppshandeln.

Fyra frågor till Svante Axelsson, generalsekreterare, Svenska Naturskyddsföreningen:

Nu har ju Kyotoprotokollet till sist trätt i kraft, vad har du för förväntningar?

– Kyotoprotokollet är en bra gemensam plattform som ger legitimitet till att utsläpp av växthusgaser i naturen är ett stort problem. Men det är först nu vi kan klippa snöret och köra igång med arbetet ordentlig. Vi måste höja tempot rejält eftersom problembilden blivit allt mer allvarlig.

Enligt avtalet ska de deltagande länderna minska sina utsläpp av sex växthusgaser med 5,2 procent fram till 2012. Kommer vi att klara målet?

– Det är svårt att säga, men inte orimligt. Enligt prognoser för världen i stort kommer vi dock att ha en utsläppsökning med 10 procent fram till 2012, främst från länder som exempelvis Kina och USA som står utanför avtalet. Så även om Kyotoländerna klarar målet blir växthusgaserna fler. Därför är det viktigt att nu genast börja förhandla om nästa runda för att få fram ett tuffare avtal för perioden efter 2012.

Vad tycker du borde bli nästa delmål?

– De europeiska länderna har diskuterat en minskning på 30 procent av utsläppen fram till 2020. Det långsiktiga målet är en 75 procentig minskning fram till 2050 för de industrialiserade länderna. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi i EU kan visa att det går att förena en hög välfärd med låga koldioxidutsläpp. Först då kan vi locka med de fattigare länderna.

Ni har ju funderingar på att ge er in i koldioxidhandeln. Vad är tanken med det?

– Vi tittar på möjligheterna med att köpa upp utsläppsrätter och sedan inte använda dem. I praktiken innebär det att vi låser in utsläpp som aldrig kommer ut i naturen. Det är också ett sätt att skärpa handeln eftersom det blir färre utsläppsrätter att köpa på marknaden. Då höjs priserna och klimatpolitiken blir tuffare.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter