Miljöbedömningssystem för byggvaror

Ett nytt system för att miljöbedömma byggvaror, Milab, är under uppbyggnad. Tanken är minska miljöbelastningen från våra byggnader och samtidigt skapa en metod för att dokumentera produkterna.
– Vi vill bli observanta på vad vi plockar in i fastigheterna, säger Sven-Erik Delsenius, vd på Byggherreföreningen.

Det är Byggherreföreningen som tillsammans med nio företag står bakom systemet, Milab, Miljöbedömning av byggvaror. Systemet, som är webbaserat, dokumenterar olika byggprodukter och tanken är att byggherrar på ett enkelt sätt ska kunna söka fram vilka material som är lämpliga att använda. Rekommendationerna har tagits fram i samarbete med Institutet för Byggekologi och Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro.

– Systemet är en dokumentation över vad vi har i våra fastigheter. Vi kan aldrig ge någon garanti för miljöpåverkan, förklarar Sven-Erik Delsenius. Så ödmjuk är jag att jag vet att vi inte har all kunskap för evig tid bara för att vi med dagens kunskap har den nu.

Inga förbud

Han menar också att en av fördelarna med systemet är att om det i framtiden skulle uppdagas att ett ämne visar sig vara miljöfarligt så slipper man göra destruerande prover. Istället kommer produktens innehåll att finnas dokumenterat och sökbart i Milab.

Milab ger information om produkten utifrån sju olika kriterier och systemet graderar produkten i tre nivåer, rekommenderas, accepteras eller undviks.

– Vi har inga förbud utan om en produkt ska undvikas så bör man välja ett annat material, förtydligar Sven-Erik Delsenius och berättar att det kan finnas tillfällen när det inte finns några alternativa material att använda och då gäller det att den som använder systemet har mycket goda kunskaper om byggteknik.

– Det är ett system av proffs och för proffs.

Fakta

Fakta Milab

De sju kriterierna är: innehållsdeklaration, ingående material, byggskedet, bruksskedet, rivning, rest- och avfallsprodukter och innemiljö. System är även anpassat för ytterligare två kriterier, produktion och distribution, men enligt lagen om offentlig upphandling kan dessa två för närvarande inte bedömas.

För att produkten ska kunna rekommenderas av Milab krävs att alla sju kriterier är godkända, för att accepteras kan den ha anmärkningar på max två av kriterierna och har produkten fler bör produkten undvikas.

Det finns ett segill utarbetat för Milab men det används i dagsläget inte för märkning av produkter.

Under år 2002 eller 2003 kommer Milab vara klar för användning och då kommer konsulter och byggföretag att kunna köpa en licens till systemet.

Om du vill läsa mer eller testköra systemet kan du besöka www.milab.nu.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.