”Hellre inget avtal än ett dåligt avtal”

Förhandlingarna inför den kommande klimatkonferensen avlöser varandra i rask takt för att världens länder ska enas kring ett avtal. Men hellre inget avtal alls än ett dåligt avtal, menar Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson.

”Hellre inget avtal än ett dåligt avtal”

Under sommaren rapporterades det om framsteg i klimatfrågan då världens stora ekonomier samlades under Major Economies Forum i Italien och endes om att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Men Sveriges chefsförhandlare Anders Turesson, nyligen hemkommen från FN-förhandlingarna i Bonn, drog flera suckar under en informationsdag om klimatet arrangerad av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det var odrägligt, mycket handlade om procedurer och mötesscheman och flera länder visade kalla fötter inför tvågradersmålet, sade Anders Turesson.

För att illustrera svårigheterna beskrev han den tjocka lunta som förhandlingsdokumentet nu utgör, med uppemot 2 000 så kallade hakparenteser som används då länderna är oeniga eller reserverar sig i frågor.

Inget dåligt avtal

Anders Turesson pratade också om sina förhoppningar inför klimatkonferensen i Köpenhamn i december. En av de största konflikterna är enligt honom den mellan industri- och utvecklingsländerna. Många europeiska förhandlare kommer att ha svårt att återvända till sina hemländer utan konkreta resultat, eftersom väljarskaran prioriterar klimatfrågan relativt högt. Medan länder som Kina, där fattigdomen är vitt utbredd, inte har samma intresse av att stoppa miljöproblemen. Där är utveckling och fattigdomsbekämpning oundvikligt högsta prioritet.

Dessutom menar han att det främsta målet inte är att få alla länder att enas om ett avtal. Det är värre om länder binder upp sig under långt tid i ett avtal med liten effekt är än om de lämnar Köpenhamn utan avtal.

– Hellre inget avtal alls än ett dåligt avtal, fastslog Anders Turesson.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.