Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Göteborgs stad tar itu med städningen

REPORTAGE När Göteborgs stad följt upp kraven på bland annat arbetsvillkor hos sina städleverantörer, klarade sig enbart en av tolv utan anmärkningar. Det är en riskbransch, enligt stadens hållbarhetschef Linda Nilsson. Hos det kommunala bostadsbolaget berättar Malin Strandin om hur det kan se ut.

Göteborgs stad tar itu med städningen
Mikael Westlin, Poseidon, är glad över att staden granskar städleverantörerna. Foto: Kristin Lidell.

I Göteborg bjuder stadens företrädare på kaffe och smörgåsar. Samtalet ska handla om hur människor behandlas i en bransch där risken är stor att några far illa. Från städbranschen kommer larmrapporter om missförhållanden av olika slag och enligt bland andra Arbetsmiljöverket så ökar problemen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?
Linda Nilsson.

– Det här är en riskbransch där man måste ställa krav på villkor, lön, arbetstid och semester, berättar hållbarhetschefen Linda Nilsson på förvaltningen för inköp och upphandling.

Avtal värda 125 miljoner kronor per år

Ramavtalen som förvaltningen tecknar, omfattar en stor andel av den städning som utförs i lokaler som används eller hyrs ut av tio stadsdelsförvaltningar och tjugotalet stadsdelsnämnder, förutom ett antal kommunala bolag. Det handlar om 125 miljoner kronor årligen.

Att följa upp att kraven på social hållbarhet i ramavtalet följs har varit en omfattande uppgift med många inblandade. Vid bordet med smörgåsarna sitter tre personer förutom Linda Nilsson: CSR-specialisten Johan Davidsson, Elin Alm, upphandlingsledare, och så kategoriledaren Lena Hamrin. De två senare ska se till att resultatet från uppföljningen ger förbättringar framöver. Behov och arbetssätt ska analyseras innan nästa upphandling påbörjas.

Lena Hamrin.

– En anledning till att vi började med det här arbetssättet just för städtjänster, är att vi vill gå vidare med det som uppdagades i uppföljningen, berättar Lena Hamrin.

Bara ett klarade sig utan anmärkning

Tolv företag har granskats närmare. Enbart ett av dem klarade sig utan anmärkningar. Det trots att staden gjort en riskanalys redan innan upphandling, så att de utvalda företagen skulle vara seriösa. Alla hade kollektivavtal. Dessutom ställdes preciserade krav vad gäller arbetsrätt med mera. Till det kom krav på miljöarbete, kvalitet och så vidare.

Men trots förarbetet kom signaler om att det inte blev som tänkt, och det är därför staden beslutade att följa upp.

Själva kontrollen utfördes av stadens avtalscontrollers, som inte finns med runt bordet med smörgåsarna, eftersom de är upptagna av annat den här dagen. Men de som är på plats, har ansvar på annat sätt och är väl informerade om resultatet.

Fick inte betalt för all tid

De berättar om semestertillägg som inte betalades ut, att städpersonal hade timanställning trots att de borde ha varit anställda och att de inte fick betalt för alla arbetade timmar, och så vidare. Det handlade då inte om företag som ansågs sämre än andra, utan som valts ut för att de stod för de mest omfattande kontrakten.

– Det är väl ungefär lika stor risk för alla företag, konstaterar Johan Davidsson.

En stor del av uppföljningen gick ut på att granska dokument som listor på personer som utfört städuppdragen, med uppgifter som titel, befattning, antal år i yrket, schema, tidrapportering och lönespecifikationer. Listor på underleverantörer begärdes ut, även om det visade sig att inga sådana anlitats.

– Det första är att alls få in uppgifterna. Sedan ska de kontrolleras mot villkor i kollektivavtal, något som alla företag hade, berättar Linda Nilsson.

Administrationen brister

I några fall handlade avvikelsen bara om att företaget inte skickat in de uppgifter som begärts. I andra fall handlade det om att arbetad tid för timanställda inte motsvarade den ersättning som betalats ut, eller att arbetsgivaren inte betalat ut semestertillägg

– Det kan bero på att företaget inte har ett optimalt sätt att hantera det. Många små leverantörer har minimal administration, med väldigt mycket ansvar hos städledare, säger Linda Nilsson.

Avtalsbrott är det likväl. Efter uppföljningen har semestertillägg och övertidsersättning liksom tillägg för branschvana har betalats ut. Timanställda har fått fast anställning.

”Kan inte vara överallt”

Arbetsmiljöverket och ytterligare sju myndigheter, bland andra Polismyndigheten, samarbetar för att komma till rätta med brotten på arbetsmarknaden. Det omfattar organiserad brottslighet och det grova brottet människohandel. Men något så allvarligt hittades inte inom projektet hos Göteborgs stad. Därmed inte sagt att det kan förekomma ändå.

– Vi kan inte vara med överallt. Det här visar redan på vissa brister, men vi säger inte att vi åtgärdat alla brister eller eliminerat några risker i andra uppdrag än dem vi följt upp, säger Linda Nilsson.

Gjorde platsbesök

Fem platsbesök ingick också i uppföljningen. Vid tre av de fem besöken fanns städpersonal på plats och då gick det att undersöka om de hade fått arbetskläder från arbetsgivaren, om de hade de identitetsbrickor som krävs, samt om de fått utbildning och skyddsutrustning i de fall det behövdes.

– Där fanns en del brister och vi har fört dialog med leverantören om det.

Allt inleddes med möten med leverantörer om vad som väntade.

– Det var mycket kommunikation från vår sida. Vi hade även enskilda möten med leverantörer med bra diskussioner, där de också kunde ge återkoppling till oss, berättar Linda Nilsson.

Ger rättvisare villkor

Fakta

Så hanteras GDPR

Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR, som reglerar hanteringen av personuppgifter, hade kunnat sätta käppar i hjulet för uppföljningen i Göteborg. Förvaltningen har därför meddelat leverantörerna att de måste presentera en intresseavvägning för att uppfylla förordningens krav. Eftersom leverantörerna fått ett krav från förvaltningen på att lämna ut uppgifterna, ska förordningens regler vara uppfyllda.

I början tyckte städleverantörerna att det hela innebar extra jobb men på det stora hela har de ändå varit positiva, enligt Linda Nilsson.

– När de fått veta att vi även följde upp deras konkurrenter, så tyckte de att uppföljningen var bra. Om alla följs upp, blir villkoren i branschen mer rättvisa, även för företagen, säger Linda Nilsson.

En slutsats från uppföljningen är att beställarna också kan bli bättre.

– Ju tydligare beställaren är med vad som ska städas och vad som ingår, desto bättre kan leverantörerna räkna på vad tjänsten ska kosta, säger Linda Nilsson.

Att det är svårt att kontrollera missförhållanden på arbetsplatser bekräftas i en rapport om fusk, regelöverträdelser och annan brottslighet i arbetslivet som sammanställts av de åtta samarbetande myndigheterna.

Teori och verklighet

En bit bort från stadens kontor arbetar Malin Strandin och Mikael Westlin hos det kommunala bolaget Bostads AB Poseidon som beställer de städtjänster som staden handlar upp. På ett kontor i stadsdelen Olskroken berättar de bland annat om städaren som sov över i en källare vilket upptäcktes av en slump av polisen, som var på plats för att leta efter narkotika.

Malin Strandin.

– När anbud lämnas in, beskriver leverantörerna sitt gedigna arbete med kvalitet, miljö och arbetsmiljö. De flesta har certifikat och fina presentationer. Men hittills har vi inte varit med om att en sådan beskrivning stämmer överens med verkligheten, säger Malin Strandin, kvalitets- och arbetsmiljöcontroller.

Hon menar att företagen nog försöker. Men mycket ska städas på kort tid och då blir det därefter.

Priset en avgörande faktor

Mikael Westlin som är förvaltare lägger till:

– Lågt pris är en faktor som är svår att komma förbi. För ska företagen få ut sin vinst blir det lätt på bekostnad av personalen, som får färre timmar att utföra sitt arbete, och ska snäva in i kurvorna så att säga. Det är en av bristerna med lagen om offentlig upphandling.

Förutom personer som sover i bilar, källare eller i bolagets egna lokaler, misstänker de också att Arbetsförmedlingens stöd till personer som sägs stå lång från arbetsmarknaden missbrukas. De utför ibland städtjänster som borde ha varit riktiga jobb.

Försöker förbättra villkoren

Poseidon arbetar sedan en längre tid med att förbättra villkoren för städpersonalen med regelbundna kontroller av id-kort och utrustning, bland annat. Om det finns, är det en signal om att städleverantören sköter resten också.

– Men vi har fullt upp med att få det städat för våra hyresgäster. Så om staden kunde gå lite djupare och se till att leverantörerna verkligen levererar allt de säger att de ska göra, vore det jättebra. För vi känner att vi inte riktigt är där nu, säger Malin Strandin.

Fler måste hjälpas åt

Fakta

Klen påföljd trots grovt brott

Frälsningsarmén arbetar med stöd till utsatta personer och träffar då människor som drabbats av olika former av arbetskraftsexploatering. Madeleine Sundell, som arbetar mot människohandel i Stockholm, berättar om människor som är så rädda att de inte ens vågar berätta om vad som hänt.

– Enligt den officiella statistiken ser det ut som om vi i Sverige inte har problem. Men vi inom civilsamhället ställer samman egen statistik. Under 2018 hittade vi 40 personer som utsatts för arbetskraftsexploatering, säger hon.

Hon konstaterar att de juridiska följderna för den som blir påkommen med att inte följa lagar och regler är försumbara, trots att det värsta brottet är människohandel. Det hör hemma i kapitel fyra i lagboken, tillsammans med mord, människorov med mera.

Att staden kontrollerar anställningsvillkoren anser de vara bra.

– Vi kan inte se allt. Att kontrollera anställningar har vi till exempel inte tid med, säger Mikael Westlin.

De har upplevt problemen under lång tid och gläder sig över att fler engagerar sig.

– Vi vill att de som städar hos oss ska ha schysta villkor, säger Malin Strandin, som själv arbetat i städbranschen tidigare.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.