FOI ska undersöka samband mellan klimat och säkerhet

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, får i uppdrag att undersöka samband mellan klimatförändringar och säkerhet. Målet är att komma med rekommendationer för hur situationen ska bemötas.

Försvarsminister Sten Tolgfors presenterar idag uppdraget till FOI och rapporten, som ska vara färdig i slutet av nästa år, kommer att bli ett bidrag till EUs arbete med klimat och säkerhet.

– Det sägs ofta att det finns ett klart samband mellan klimatförändringar och konflikter när naturresursbasen krymper. Och mycket talar för det. Däremot finns det ganska lite forskning som fördjupar kunskapen om detta, säger försvarsminister Sten Tolgfors.

Han påpekar att det behövs behöver mer handfasta forskningsresultat att förlita sig på för att i nästa led kunna bygga system som ger bättre förvarning och förberedande planering. Och att det gäller både civila som militära krishanteringsinsatser. Genom dagens uppdrag till FOI anser han att man får bättre kunskap att luta sig mot i en fråga där man förutser stora utmaningar i framtiden.

Åtgärder måste vidtas

Sambandet mellan klimatförändringar och säkerhet har tidigare uppmärksammats i rapporter från både EU och FN. Rapporterna understryker behovet av mer kunskap, men också att man vidtar åtgärder, exempelvis när det gäller att förbättra förvarningssystem, övervakning och lagstiftning kring möjlig miljömigration.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.