Experttips: Så skapar ni framgångsrika klimatpolitiska råd

Klimat Lund var först ut i landet att skapa ett lokalt klimatpolitiskt råd – och nu växer intresset bland flera andra kommuner att följa efter. Nu berättar rådets ordförande John Hultén om vägen till framgång och delar med sig av sina bästa tips.
– Det är viktigt att det är på riktigt, säger han.

Experttips: Så skapar ni framgångsrika klimatpolitiska råd
Lunds kommun var först ut i Sverige med att bilda ett lokalt klimatpolitiskt råd. Foto: Pressbild K2/Adobe Stock.

Hösten 2018 bildades Lunds kommun Sveriges första lokala klimatpolitiska råd. Rådets uppdrag är detsamma som det nationella motsvarande rådets uppdrag – att granska det politiska klimatarbetet och ge rekommendationer för hur insatserna kan förbättras. Skillnaden är bara att allt sker i mindre skala, på lokal nivå.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sex år efter att det klimatpolitiska rådet bildades växer nu intresset från andra kommuner att följa efter. Det erfar John Hultén, föreståndare för det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik K2, och klimatpolitiska rådets ordförande.

– Göteborg och flera andra kommuner har redan egna klimatpolitiska råd, och vi får många frågor från kommuner som är på gång med att inrätta råd, säger han till Miljö & Utveckling.

Berätta, vad exakt är det ni gör?

– Rådet består av forskare med olika vetenskaplig bakgrund. Vi ska fungera som en kritisk vän till kommunen. Det gör vi genom att vara konstruktiva och tittar på vad kommunen faktiskt gör, i vilken utsträckning de lever upp till målsättningar man satt upp och vad som kan göras annorlunda för att vässa klimatpolitiken ytterligare, säger John Hultén.

Hur skiljer sig ert arbete mot det nationella klimatrådets arbete?

– Grundidén är densamma, att man med forskarkompetens tittar på vad politiken åstadkommer och hur de kan utveckla sin klimatpolitik. Men vi har inte samma resurser, utan gör det här på fritiden inom ramen för våra forskartjänster. Därför försöker vi istället göra nedslag i olika specifika områden och tar inte samma helhetsanalys, säger John Hultén.

Förra veckan lämnade rådet över sin årliga rapport till kommunstyrelsen. Granskningen fokuserade på markanvändning och klimatpåverkan med utgångspunkt i kommunens pågående arbete med en ny översiktsplan. I sin rapport konstaterade rådet bland annat att visionerna finns, men att mer behöver göras för att gå från ord till handling.

Får ni gehör från politiken?

– Absolut. Det finns ett stort intresse från både politiker och tjänstemän.

Kan du ge något konkret exempel?

– Ja, i förra årets rapport lyfte vi vikten av att fokusera mer på cykelinfrastruktur och jobba mer med ökat cyklande. Under året som varit har man lanserat förslag och idéer för att det ska ske. Det kanske inte bara beror på rådets förslag, men jag tror att det har bidragit.

Vilka tips har du till andra kommuner som vill starta ett lokalt klimatpolitiskt råd?

– Det är viktigt att det består av forskare och experter som finns i närmiljön, har ett lokalt engagemang, och en förståelse för den lokala kontexten. Det behövs personer med en oberoende position som bidrar med andra perspektiv än vad kommunen själv har, säger John Hultén och tillägger:

– Det är viktigt att det är på riktigt, och inte bara något som sminkar upp kommunens klimatarbete. Uppdraget behöver vara tydligt, och det behövs processer där politikerna lyssnar och tar till sig det som lyfts fram och sedan hanterar det på ett strukturerat sätt.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.