EU vill öka satsningar på grön teknik

Ytterligare 500 miljarder kronor av både offentliga och privata medel behöver satsas i forskning kring energiteknik de närmaste tio åren. Enligt EU kommissionen är det vad som krävs för att få fram den nödvändiga tekniken för att motverka klimatförändringar samt säkra EUs eltillgång och konkurrenskraft. Detta skulle innebära en tredubbling av de årliga investeringarna inom EU, från 3 till 8 miljarder euro per år. Sex områden bedöms ha störst potential att utveckla ny teknik. Det är vind, solenergi, elnät, bioenergi, koldioxidlagring och hållbar kärnkraft.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.