EU-direktiv svårt att tillämpa på fasta biobränslen

EU-direktivet RED, Renewable Energy Directive, som gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor är svårt att tillämpa på fasta biobränslen. Det visar en ny studie som IVL Svenska miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Energimyndigheten.

I direktivet är fasta biobränslen inte inkluderade, men EU-kommissionen har annonserat att hållbarhetskriterier kan komma att fastställas även för dessa. IVL har därför undersökt hur direktivets regler skulle kunna tillämpas på dessa och det visar sig att ett flertal paragrafer i direktivet är svåra att tolka och måste omformuleras för att kunna tillämpas på fasta biobränslen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter