Elva orter får pengar för klimatinvesteringar

Naturvårdsverket ger 144 miljoner kronor i bidrag till ytterligare elva lokala klimatinvesteringsprogram i Ale, Boden, Höganäs, Jönköping, Region Värmland, Skövde, Storuman, Trelleborg, Varberg, Vilhelmina och Örnsköldsvik. Cirka 23 procent av de totala bidragen går till företagsledda projekt.

 Under 2004 och 2005 har totalt 507 miljoner kronor beviljats som bidrag till lokala klimatinvesteringsprogram, Klimp. Programmen är ett statligt stöd till kommuner och andra aktörer som genomför långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten. Klimp förväntas minska de svenska utsläppen av växthusgaser med 250 000 ton per år genom stöd till exempelvis utbyggnad av fjärrvärme, rötning av avfall, övergång till biobränslen, energieffektivisering och lokal information om klimatfrågan.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.