Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

Cirkulär ekonomi är större än förpackningsinsamlingen

Avfall & Återvinning När Europa diskuterar hur hela resurshushållningen i samhället kan förbättras, då ägnar sig näringslivet i Sverige åt förpackningsinsamlingen. När EU-kommissionen lämnar förslag som ska göra producentansvaret tydligare vill företrädare för producenterna i Sverige fortsätta göra som man alltid gjort, skriver Weine Wiqvist, vd för Avfall Sverige.

Cirkulär ekonomi är större än förpackningsinsamlingen
Shutterstock
Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.
Weine Wiqvist, vd för branschorganisationen Avfall Sverige.

Den siste mars presenterade utredaren Mia Torpe sitt underlag till regeringen om hur ett kommunalt insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska kunna genomföras. Denna utredning ondgör sig FTI:s Kent Carlsson över på denna debattsida (7 april 2016).

Avfall Sverige delar utredningens slutsats att ett kommunalt insamlingsansvar är nödvändigt för att nå de högre återvinningsmålen och regeringens ambitioner om ett mer lättillgängligt insamlingssystem. Utredningen konstaterar att insamling av avfall är en tjänst av allmänt intresse. Det är därför naturligt att kommunerna ordnar infrastrukturen kring insamlingen.

Rimlig avvägning

Utredningen ser inga större problem att genom en ny reglering flytta dagens insamlingsansvar från producenterna till kommunerna. Det kan ske exempelvis genom ändringar i nu gällande förordningar för avfall respektive förpackningar/returpapper. Kommunerna kommer att få stor frihet att utforma insamlingssystemet samtidigt som det ställs krav på att uppfylla både insamlingsgrad och kvalitet. Det är en rimlig avvägning. Flertalet kommuner kommer sannolikt fortsätta att anlita privata utförare för insamlingen. Insamlade förpackningar lämnas sedan till producenternas godkända återvinningssystem.

Kostnader blir synliga

En förändrad ansvarsfördelning gör att kostnader som idag tas av fastighetsägare och kommuner blir synligare och flyttas över till producenterna. Samtidigt kommer ambitionen att öka tillgängligheten även att öka insamlingskostnaden. Men inget av detta beror på den så kallade kommunaliseringen utan innebär bara att principen om förorenarens betalningsansvar fullföljs.

Regeringen har nu bollen och det behövs klara besked om hur man avser att gå vidare med att förverkliga den uttalade ambitionen om en huvudman för insamling av allt avfall från hushåll. Omställningen föreslås ske 1 januari 2020. Med tanke på att producentansvaret diskuterats och utretts i omgångar under snart 23 år förefaller en omställningstid på mindre än fyra helt rimlig.

Utredningen lägger grunden för ett nytt och bättre producentansvar. Det gör att fokus kan läggas på att förebygga och återanvända mer avfall – även förpackningar – i linje med den cirkulära ekonomin som både Europas och Sveriges avfallshantering anammat.

 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen på debatt@miljo-utveckling.se

Biologisk mångfald

Klimat

Krönika

Karriär

Webbinarium

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.