”Kommunalisering motverkar en cirkulär ekonomi”

Debatt Den sista mars avslutade regeringens avfallsutredare sitt uppdrag att föreslå hur en kommunalisering av förpacknings- och tidningsinsamling skulle kunna ske. Ett initiativ som ifrågasätts av en riksdagsmajoritet och som resulterat i ett ofärdigt förslag som förutsätter år av nya utredningar. Nu krävs besked, vill regeringen utveckla eller avveckla dagens fungerande insamling och återvinning?

”Kommunalisering motverkar en cirkulär ekonomi”

Med mindre än fyra år kvar till regeringens återvinningsmål för 2020 ska vara uppnådda är osäkerheten större än när regeringens initiativ, avfallsutredningen, startade. Regeringen står inför ett vägval, att fortsätta med omfattande utredningar trots ifrågasatta vinster eller att utveckla dagens system så att återvinningsmålen överträffas. Utredaren själv menar att en kommunalisering kan ske först 1:a januari 2020 och medger att miljömålen riskerar att påverkas negativt samtidigt som kostnader för stat, kommuner, näringsliv och hushåll kommer att öka. En utveckling som dessutom motverkar en cirkulär ekonomi när insamlade material i återvinningsprocessen tappar i konkurrenskraft och investeringar i återvinningskapacitet uteblir.

Bristande långsiktighet

Utvecklingen av dagens system och de insatser som krävs för att nå de nya målen påverkas även av den bristande långsiktigheten när de politiska åsikterna går isär. En riksdagsmajoritet har uppmanat regeringen att inte avskaffa näringslivets ansvar för insamling av hushållens tidningar och förpackningar och utan riksdagens godkännande kan inte regeringen införa tydliga krav på kommunernas insamling. Det ger ett högst oklart scenario av hur ett kommunaliserat system ska fungera i praktiken, något som sammanfattas i utredningen ”Förslagets utformning innebär att det är delvis svårt att bedöma vad förslaget kommer att innebära”.

Vill ha mer ansvar

När regeringen står inför sitt vägval ska den osäkra vägen med kommunalisering ställas mot dagens insamling och återvinning. Vi vet att vi överträffat alla tidigare återvinningsmål och är ledande i ett internationellt perspektiv. Vi vet att producenternas gemensamma arbete i 5 punkter ska leda fram till att vi överträffar de nya målen för 2020, inte minst genom mer samarbete med kommunerna. Den ökade insamlingen för 2015 visar att vi är på god väg.

Vi i näringslivet vill ha mer ansvar, inte mindre. Är målen den centrala frågan så bör regeringen i stället för att frånta oss vårt ansvar och riskera återvinningsmålen införa en kontrollstation 2018 där vårt arbete utvärderas. Att som i dag överträffa regeringens mål borde rimligen ge fortsatt förtroende.

 

Håller du med? Om inte, kontakta redaktionen med din replik på debatt@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.