Biogasen har förutsättningar att expandera

Det har skett en mycket snabb teknikutveckling för biogasproduktion och behandlingen av källsorterat hushållsavfall kan förväntas öka kraftigt inom några år, enligt en utvärdering som Sweco Viak gjort på uppdrag av Naturvårdsverket och Svenska Renhållningsverksföreningen.

Rötning av organiskt avfall till biogas kan, med rätt förutsättningar, reducera koldioxidutsläppen med cirka 1,5 miljoner ton, vilket motsvarar halva det svenska klimatmålet. Om biogas ersätter diesel i tunga fordon kan dessutom utsläppen av övergödande kväveoxider minska med upp till sex procent. Biogasproduktionens rötrest kan återföras till jordbruket och minska behovet av kväve och fosfor från andra källor med 45 000 respektive 14 000 ton per år.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter