Allt fler vill minska sin klimatpåverkan

Svenskarna vill fortfarande göra insatser för att minska sin klimatpåverkan. Trots att man inte uppfattar klimatfrågan som riktigt lika viktig som under 2007.

Det framgår av Naturvårdsverkets årliga undersökning om allmänhetens inställning till klimatförändringarna.

Åtta av tio svenskar, 80 procent, tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen. Det är en tydlig ökning från 2002, då 68 procent svarade ja, och ungefär samma nivå som år 2007.

De egna åtgärder där beredskapen har ökat snabbast under det senaste året är att åka mer kollektivt (från 45 till 54 procent), att åka tåg istället för flyg (från 71 till 76 procent) och att samåka mer (från 54 till 59 procent). De åtgärder där beredskapen har ökat mest under hela sjuårsperioden är att köra bil mindre (från 33 till 57 procent), sänka temperaturen inomhus (från 36 till 59 procent) och att köra bil långsammare (från 41 till 63 procent).

En stor majoritet kan ”absolut” tänka sig att köpa energisnåla hushållsapparater (86 procent), att köra bil mer bränslesnålt (77 procent), att åka tåg i stället för flyg (76 procent) och att sänka elförbrukningen i hemmet (75 procent), medan det är minst populärt att äta mindre kött (40 procent).

Två av tre svenskar, 67 procent, anser att det vore bra med mer information till hushållen om klimatförändringen och att få hushållen att välja varor och tjänster som minskar utsläppen av koldioxid.

Mer om mätningsresultaten:

– 100 procent känner spontant till eller har hört talas om klimatförändringen.

– 96 procent tror att Sverige redan har påverkats eller kommer att påverkas av klimatförändringen.

– 71 procent tycker att det är mycket viktigt att vi i Sverige sätter in åtgärder för att göra något åt klimatförändringen.

– 84 procent tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

– 80 procent tror att de själva kan göra något för att bromsa klimatförändringen.

– minst 50 procent kan ”absolut” tänka sig att genomföra åtgärder för att reducera utsläppen inom 13 av 14 uppräknade områden.

– 67 procent vill få information om hur de kan minska sin klimatpåverkan genom nyheter i media, medan andra informationskanaler efterfrågas av mellan 21 och 46 procent.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter