Var 10:e fartyg bryter mot svavelregler

Juridik & Politik Cirka 10 procent av fartygen i svenska och danska farvatten bryter mot reglerna för svavelutsläpp.
– Vissa rederier verkar ha satt i system att fuska, säger Johan Mellqvist, biträdande professor i optisk fjärranalys på Chalmers tekniska högskola.

Var 10:e fartyg bryter mot svavelregler
Jörg Beecken

I januari 2015 infördes hårdare regler för utsläpp av svavel från sjöfarten i norra Europa. Forskare på Chalmers har utvecklat en metod för fjärrmätning av utsläpp från fartyg som denu har använt för att undersöka effekten av de nya reglerna.

– Fartyg som kommer sällan, inklusive kryssningsfartyg, bryter oftare mot reglerna. Det är också vanligare att fartyg släpper ut för mycket svavel på väg ut ur seca-området än på väg in, när de riskerar en ombordbesiktning, säger Johan Mellqvist, biträdande professor i optisk fjärranalys på Chalmers tekniska högskola.

Mätningarna har gjorts dels med hjälp av ett flygplan runt Danmark och över Engelska kanalen. Dels med fasta mätstationer i Göteborgs inlopp, på Öresundsbron och på Stora Bält-bron.

Anpassar sig

Mätningarna visar också att vissa fartyg anpassar sin bränsleanvändning till mätstationerna. Fartygen har generellt både den tillåtna lågsvavliga oljan och den billigare högsvavliga oljan ombord. Om de byter bränsle i tillräckligt god tid före mätstationerna kommer de inte att fångas upp i mätningarna. Därför är flygmätningarna överlägsna. De visar hur mycket fartygen faktiskt släpper ut när de är ute till havs och man inte vet att man ska bli kontrollerad.

Ekonomisk drivkraft

Flygmätningarna visar att 15 procent av fartygen i den östra delen av Engelska kanalen, nära seca-gränsen, bryter mot svavelreglerna. För fartygen runt Danmark är motsvarande siffra 10 procent. De fasta mätstationerna vid Göteborgs inlopp, Öresundsbron och Stora Bält-bron visar för höga utsläpp från mellan 2 och 5 procent av de passerande fartygen. Ombordbesiktningarna visar att 5 procent av fartygen som ligger i hamn har använt otillåtet bränsle nyligen.

– Det finns en stark ekonomisk drivkraft för rederierna att fortsätta använda det otillåtna högsvavliga bränslet. Till exempel kan man spara runt en miljon kronor på att använda det billigare högsvavliga bränslet under en enda resa mellan England och Sankt Petersburg tur och retur. Det är en sträcka som täcks in helt av seca-området, säger Johan Mellqvist.

 

Fakta

Svavelutsläpp på sjön

Den högsta tillåtna svavelhalten sänktes radikalt i januari 2015 för fartyg som trafikerar det nordeuropeiska svavelkontrollområdet Seca – från 1 procent till 0,1 procent svavel i bränslet. Svavelutsläpp är i första hand en hälsofråga. Innan de hårdare svavelreglerna infördes beräknades svavelutsläppen från sjöfarten leda till att 50 000 européer dog i förtid varje år, på grund av att svavlet bildar partiklar som följer med luften in över land. I Norden bidrar utsläppen även till försurning av sjöar och vattendrag på grund av den kalkfattiga berggrunden.Att minska på svavelutsläppen kostar stora pengar för rederierna, oavsett hur de väljer att möta kraven. Det finns olika alternativ: 1) Att driva fartygen med den betydligt dyrare, lågsvavliga bunkeroljan.2) Att installera reningsutrustning ombord så att svavelutsläppen minskar i motsvarande grad.3) Att helt byta bränsle, exempelvis till flytande naturgas (LNG) eller till metanol. 

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.