Väl godkänt för LIP

Den stora miljösatsningen på lokala investeringsprogram, LIP har varit ekonomiskt effektiv, enligt en utvärdering beställd av Naturvårdsverket.

 – LIP har haft förvånansvärt bra effekter för både sysselsättningen och miljön. Detta är särskilt tydligt när det gäller minskningen av utsläppen av växthusgaser, säger Tomas Kåberger, docent vid Internationella Miljöinstitutet vid Lunds universitet.

Mest till klimat

LIP är Sveriges största enskilda miljösatsning. Under perioden 1998 till 2002 startade 211 investeringsprogram i 161 kommuner med syfte att öka den ekologiska hållbarheten. Hälften av bidraget som uppgått till 4,7 miljarder kronor har gått till klimatåtgärder, resten till investeringar inom vatten och avlopp, naturvård samt avfall.

 Hälften av programmen är nu genomförda och hittills har de reducerat koldioxidutsläppen med 700 000 ton årligen, vilket är 30 procent mer än vad man från början trott.

Sammantaget beräknas utsläppen minska med minst 1,5 miljoner ton, motsvarande drygt halva det svenska klimatmålet. Därutöver har de utvärderade investeringsprogrammen skapat cirka 8 400 årsarbeten, samt indirekta sysselsättningseffekter genom omställningen från olja och el till biobränslen.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.