Vägverket vill ha sänkt skatt på dieselbilar

Vägverket föreslår för regeringen att nya dieselbilar som tas i bruk 1 januari 2006 eller senare ska få sänkt fordonsskatt på upp till 6 000 kronor under ett till tre år. Detta är en del i ett förslag om miljöklassning av nya dieselbilar med partikelfilter som Vägverket tagit fram på uppdrag av regeringen. Förslaget omfattar personbilar under 2 500 kg samt lätta lastbilar och bussar. 

– Det är viktigt att premiera miljömässigt bättre fordon genom att ge skattefördelar. Med bra partikelfilter är dieselbilar ett bra miljöval genom den höga energieffektiviteten och de låga koldioxidutsläppen, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.

I dagsläget klarar närmare 20 procent av de dieseldrivna personbilarna partikelkravet i den nya miljöklassen. Sedan den 1 januari 2005 har det blivit möjligt för medlemsländerna inom EU att införa ekonomiska möjligheter för att uppmuntra försäljningen av dieseldrivna personbilar med låga partikelutsläpp. Nederländerna och Österrike kommer redan under 2005 att införa differentiering av försäljningsskatten respektive fordonsskatten för att uppmuntra försäljning av dieselbilar som klarar kravet. Tyskland kommer troligen att införa liknande system från och med 2006.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter