Utsläppshandel mer ekonomiskt än kilometerskatt

Tidigare i år kom den svenska klimatberedningen, som bestod av en talesperson från alla svenska riksdagspartier, med en gemensam linje för den svenska klimatpolitiken. Bland annat ansåg man att det fanns stor potential till utsläppsminskningar inom transportsektorn och industrin. Nu har Konjunkturinstitutet analyserat de samhällsekonomiska effekterna av klimatberedningens förslag. Konjunkturinstitutets analys visar att de förslag från klimatberedningen som ger störst utsläppsminskning per krona är att utöka utsläppshandeln inom EU, att Sverige fortsätter bekosta klimatåtgärder i länder utanför EU och att minska den icke-handlande industrins skatterabatt på koldioxid (CO2).

När det gäller en utökad utsläppshandel föreslår Konjunkturinstitutet även att utsläppsrätterna auktioneras och att taket sätts mer restriktivt. Enligt deras analyser är en följd av auktioneringen att den ekonomiska effektiviteten ökar.

Mindre bra

De förslag från Klimatberedningen som ger minst utsläppsminskning per krona är järnvägsinvesteringar, investeringsbidrag för förnyelsebar energi och kilometerskatt. Klimatberedningens förslag på en kilometerskatt på en krona per fordonskilometer för tunga lastbilstransporter kan inte motiveras av klimatpolitiska skäl, enligt Konjunkturinstitutet.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.