Parlamentet kritiska till grönbok

Ledamöterna i Europaparlamentet uppmanar i ett betänkande kommissionen att utforma en tydlig strategi för användning av marknadsbaserade styrmedel. Strategin bör omfatta beskattning, en översyn av EU:s system för handel med utsläppsrätter samt handelspolitik och teknikpolitik, anser Europaparlamentet. Betänkandet är en reaktion på kommissionens grönbok i ämnet.

Europaparlamentet menar också att marknadsbaserade styrmedel inom EU inte kan begränsas till systemen med utsläppsrätter eller utsläppskvoter utan att även andra system kan behövas som exempelvis införande av en koldioxidskatt, eller minskade subventioner till fossil energi. Ett förslag om en gemensam koldioxidskatt och en uppmaning till kommissionen att ta fram ett lagstiftningsförslag före utgången av 2008 röstades ner.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.