Stena metall testar ny materialåtervinning

Bilinredning med läder, gummi, textil och mattor är en avfallsrest som är mycket svår att materialåtervinna och bidrar till att cirka 20 procent av skrotbilars vikt inte kan återvinnas effektivt. Det vill Stena metall råda bot på genom ett fullskaligt projekt där restavfallet ska brännas tillsammans med hushållssopor och rötslam från reningsverk.

– Restavfallet från verksamheten är komplicerat då det bland annat innehåller zink och bly som tillsammans med klor kan bilda korrosiva gaser som är skadliga för en förbränningsugn, säger Christer Forsgren, teknik- och miljöchef på Stena metall.

I projektet ska man se om bland annat svavlet i rötslammet kan undvika skadorna. Och lyckas energiåtervinningen menar Christer Forsgren att det finns stora miljövinster.

– Om vi i en förbränningspanna kan energiåtervinna allt vårt eget restavfall så kan energi tas tillvara som fjärrvärme eller el. Energivärdet motsvarar uppvärmningen av cirka 10 000 småhus under ett år.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.