Praktiska hinder stoppar elbilen

Brist på infrastruktur. Lågt intresse bland konsumenter. Förseningar i leveranser. Även om flera nyckelländer har infört incitament och strategier för elbilar så hindras utvecklingen av praktiska hinder, visar ny rapport.

Praktiska hinder stoppar elbilen

En ny rapport från Global Data visar att regeringar i nyckelmarknader som USA, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland har färdplaner för att driva på elbilsbranschen och även ekonomiska incitament för köpare. Vissa länder har dessutom infört icke-ekonomiska incitament, exempelvis får elbilarna i Norge köra i bussfiler.

Men rapporten konstaterar att flera länder misslyckas med sina långsiktiga planer att sprida batteridrivna elbilar på vägarna. Även om de nationella incitament är bra för att driva på utvecklingen krossas ambitionerna ofta av praktiska hinder. Det kan handla om allt från bristande infrastruktur och lågt intresse bland konsumenter till förseningar i leveranser av viktiga bildelar. Ett exempel är Irland, där regeringen har haft som mål att få ut 6 000 elbilar på landets vägar till 2012. Ett mål som stoppas av att leverantörer är sena med viktiga leveranser. Ett annat hinder för att få fart på marknaden är långa laddningstider för batterierna. En av de största bromsklossarna är fortsatt priset för den nya tekniken. Detta även då priset på elbilsbatterier förväntas sjunka med hälften vart fjärde till vart femte år.

Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.