Handfasta tips om avfallstransport

Konsultföretaget Tyréns har släppt en handbok om transporter av farligt gods. Syftet är att bidra med nödvändiga kunskaper som skulle minska riskerna, skriver företaget.

Handboken ”Transporter av farligt gods” är skriven av Cecilia Sandström, som arbetar inom området Brand och Risk på konsultföretaget Tyréns.

Genom att ge enkla och tydliga svar hoppas hon att boken kan öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän om hur de ska hantera transporter av farligt gods i samhällsplaneringen samtidigt som politikernas beslutsunderlag blir bättre.

– Det finns redan flertalet publikationer om farligt gods men jag tyckte att det saknades en med just kommunala tjänstemän som främsta målgrupp och med innehåll anpassat till de frågor som jag uppfattar att just denna målgrupp söker svar på, säger hon.

Cecilia Sandström menar att en ökad kunskap bland tjänstemännen skulle minska riskerna med transporter av det här slaget.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.