Nya GRI-riktlinjer på gång

Många företag hållbarhetsredovisar enligt riktlinjer från Global Reporting Initiative. Nu är en ny version på gång, som ska få större fokus på integrerad rapportering.

Nya GRI-riktlinjer på gång

Snart sätter arbetet med att ta fram uppdaterade GRI-riktlinjer igång. De får namnet GRI G4 Reporting Guidelines och förväntas bli färdiga till slutet av 2012. Ett av huvudmålen med de nya riktlinjerna blir att harmonisera ESG-frågorna, alltså miljö, sociala frågor och företagsstyrning samt hållbarhetsredovisning världen över. GRI vill även att de nya riktlinjerna ska vara till hjälp för företag som förbereder integrerad rapportering som baseras på ramverket som just nu tas fram av nya International Integrated Reporting Committee, IIRC. Integrerad rapportering innebär att man integrerar hållbarhetsredovisningen och den vanliga årsredovisningen.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.