Kommuner usla på hållbarhetsredovisning

Far har utsett Sveriges bästa hållbarhetsredovisning men inom kategorin offentlig sektor har endast ett hedersomnämnande getts. Nu uppmanar juryn att ta till lagstiftning för att kommuner och landsting ska bli mer transparenta.

SCA och RISE fick pris för bästa hållbarhetsredovisning och juryns ordförande Lars-Olle Larsson konstaterar att krav på hållbarhetsredovisning av statligt ägda bolag nu fått fullt genomslag.

– Mängden hållbarhetsinformation fortsätter att öka när allt fler företag vill visa hur deras affärsstrategier, verksamhet och produkter möter krav på hållbar utveckling. Detta bidrar till att skapa värde och gör rapporteringen liksom revisionen ännu mer relevant, säger Dan Brännström, generalsekreterare i Far.

Han tror att etableringen av det internationella organet IIRC , International Integrated Reporting Committe, kommer att förändra framtidens redovisning.

– Över tiden kommer hållbarhetsredovisningen att mer och mer integreras med företagets övriga rapportering. För att stimulera till en fortsatt positiv utveckling för integrerad rapportering vill vi genom priset uppmärksamma goda exempel.

Högre krav på offentlig sektor krävs

Inom kategorin offentlig sektor, som inrättades förra året, har dock endast ett hedersomnämnande getts till Polismyndigheten i Stockholms län. Anledningen är att juryns genomgång av nomineringsbidragen visade att offentlig sektor gör undermåliga hållbarhetsredovisningar.

– Redovisningarna är i regel sällan bestyrkta av tredje part, vilket är ett grundläggande krav för att överhuvudtaget kunna bedömas i tävlingen. Dessutom följer redovisningarna inte allmänna normerande riktlinjer för hur en redovisning ska utformas. Det innebär bland annat att det är omöjligt att jämföra en kommuns arbete med en annans, säger Lars-Olle Larsson som menar att kommuner och landsting har ett särskilt ansvar att transparent redovisa mål och resultat i arbetet för en hållbar utveckling.

Och generalsekreterare Dan Brännström tycker nu att det är dags för den ansvariga ministern Peter Norman att ställa krav på kommuner och landsting.

– Varför tar inte Peter Norman kommuner och landsting i kragen och kräver professionellt utformade hållbarhetsredovisningar? Regeringen borde kräva att den offentliga sektorn ska följa, eller åtminstone förklara varför man valt att inte följa, normerande riktlinjer. Då får skattebetalarna en större möjlighet att utvärdera politikernas arbete, säger Dan Brännström.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.