Ny definition av social hållbarhet

Forskning Den sociala dimensionen av hållbarhet har hittills varit svagt utvecklad. Nu har ny forskning resulterat i en definition av social hållbarhet, som visat sig fungera i både företag och andra organisationer runt om i världen.

Ny definition av social hållbarhet

Många inom såväl näringsliv som offentlig sektor har efterlyst en mera utvecklad och robust definition av social hållbarhet, som kan ge stöd för ett mer konkret och systematiskt hållbarhetsarbete.

Forskning vid Blekinge tekniska högskola har nu resulterat i en prototyp för en definition av social hållbarhet som testats i olika sammanhang i företag och andra organisationer runt om i världen. De inledande testerna bekräftar att den föreslagna definitionen fungerar som tänkt och ger stöd till ett mer strategiskt utvecklingsarbete.

Exempelvis kan företag bättre undvika sociala risker, som barnarbete eller andra brott mot mänskliga rättigheter i sina värdekedjor, uppnå större engagemang och motivation bland personalen samt bättre förutse och ta hänsyn till förändringar då hållbara produkter ska tas fram.

Forskningen är ett genombrott inom systemvetenskap för hållbarhet – en vetenskapligt baserad definition av social hållbarhet har inte presenterats tidigare.

– Det känns mycket bra att kunna bidra till en ökad klarhet kring den sociala dimensionen av hållbarhet och att denna därmed kan börja hanteras mer systematiskt och proaktivt än hittills i näringslivet och det övriga samhället, säger Merlina Missimer, universitetslektor vid Blekinge tekniska högskola.

Vårt nyhetsbrev

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Jag godkänner att Miljö & Utveckling sparar mina uppgifter
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.