Nio värsta klimathoten kartlagda

Jorden står inför nio allvarliga hot. Och tas de inte på allvar kan det sluta i en miljökatastrof. Det säger KTH forskaren Sverker Sörlin som tillsammans med 28 internationella ledande miljöforskare identifierat hoten. Dessutom har de slagit fast vilka kritiska gränsvärden för sju av nio hot som mänskligheten bör hålla sig inom, ett arbete som är tänkt att fungera som stödjande instrument för att sätta upp riktlinjer.

– Det blir exempelvis lättare för världens regeringar att sätta gränser för industrins utsläpp. Se bara hur bra det fungerat runt gränserna för koldioxidutsläpp. Nu tillkommer ytterligare sex gränsvärden att jobba med, säger Sverker Sörlin som menar att inte bara politiker kan använda arbetet, även företag själva får det lättare att sätta gränser.

De nio klimathoten:

* Utsläpp av växthusgaser.

* Uttunning av ozonlagret.

* Försurning av haven.

* Förändrad markanvändning.

* Användning av sötvatten.

* Förlust av biologisk mångfald.

* Tillförsel av kväve och fosfor till land och hav.

* Aerosoler i atmosfären.

* Utsläpp av miljögifter.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.