nr-logo

Tidningen för miljöproffs

Luften i Göteborg har blivit mycket renare sedan gränsvärdena för svavelutsläpp sänktes.
Luften i Göteborg har blivit mycket renare sedan gränsvärdena för svavelutsläpp sänktes.

Mycket bättre Göteborgsluft efter nya utsläppsregler

Nya regler för svavelutsläpp har minskat sjöfartens svaveldioxidutsläpp med över 70 procent på ett år, medan partikelutsläppen minskade med 50 procent.

  • Annons 1

Den 1 januari 2015 infördes ett nytt svaveldirektiv för sjöfarten i Nordsjön och Östersjön. Det innebar att det tillåtna gränsvärdet för svaveldioxidutsläpp skärptes rejält. Det har lett till kraftigt förbättrad luftkvalitet i Göteborg.

– Det här är väldigt positivt, både för miljön och människors hälsa. Svavelutsläpp är sjöfartens stora problem globalt och det här visar att direktivet verkligen gjort skillnad i vårt närområde, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs hamn.

I Göteborgsområdet har sjöfartens utsläpp minskat från 330 ton svaveldioxid 2014, till 91 ton 2015, vilket innebär en minskning med över 70 procent. Partikelutsläppen halverades, från 22 ton till 11 ton under samma period. Bakom siffrorna står IVL Svenska Miljöinstitutet.

”Väl rustade för framtiden”

Göteborgs hamn har mött svaveldirektivet på flera olika sätt. Bland annat har nya miljörabatter införts för anlöpande fartyg och tankningsmöjligheter för de alternativa bränslena flytande naturgas och metanol är på plats. En så kallad ”sniffer”, som kontrollerar fartygens utsläpp, har installerats i ytterhamnarna.

– Totalt sett är vi i norra Europa väl rustade för framtiden redan nu – vi har ett försprång gentemot övriga Europa och världen i de här frågorna. Det kommer ge oss fördelar när gränsvärdena sänks även i övriga Europa om knappt fyra år, även om de inte kommer ner i våra nivåer, säger Magnus Kårestedt.

Göteborg Hamn är Nordens största hamn. Cirka 30 procent av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 60 procent av all containertrafik.

 

Kommentarer

Kommentera

Kommentarer förhandsgranskas inte. Alla kommentatorer ansvarar för sina egna inlägg. Håll god ton och följ lagen. Klicka här för att läsa våra regler för kommentarer.

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Snabbguide för rätt plastval

Jobbar du med förpackningar? Nu lanserar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ett verktyg för att stötta branschen att välja plaster som är enkla att återvinna.

En miljon elbilar kan rädda klimatet

Debatt

En miljon elbilar kan i rätt kombination med andra satsningar räcka för att skapa en helt fossilfri fordonsflotta. Vi bör göra elbilarna självkörande och dela dem via bildelningstjänster. Tillsammans med ökad kollektivtrafik, cykling och förnybar el skulle detta dessutom kunna bli billigare för samhället än dagens system, skriver Henrik Ny, universitetslektor vid Blekinge Tekniska Högskola.

Sex klimatinnovationer som stoppar uppvärmningen

En bilförsäkring som baseras på bilförarens körmönster i realtid, en tvättmaskin som gör tvättmedel och varmvatten överflödigt och alger som ger mer effektiv solenergi. Det är några av de klimatinnovationer som får WWFs utmärkelse Climate Solver 2017.