Miljöteknikbranschen växer

Allt fler får jobb inom miljöteknikbranschen. Mellan 2007 och 2011 ökade sysselsättningen i branschen med 15 procent. Det visar en rapport som IVL Svenska miljöinstitutet har genomfört på initiativ av Vinnova.

Studien har kartlagt företag som arbetar med bland annat vatten- och luftkvalitet, förnybara energikällor och avfallshantering. De flesta i branschen, 22 procent, jobbar i konsultföretag. Näst flest arbetar inom energi- och resursåtervinning. I studien ingår 1 575 företag som tillsammans har en nettoomsättning på 260 miljarder kronor. Företagen finns i hela landet och är ungefär lika stora som andra branscher, vilket utmanar bilden av att miljöteknikföretag främst skulle vara små till storleken.
– Vi ser en stadigt växande trend inom miljöteknik, helt opåverkad av de senaste årens lågkonjunkturer, säger Johan Strandberg på IVL, i ett pressmeddelande.

Han påpekar också att miljöteknik i allra högsta grad är en etablerad verksamhet idag.

Studien ”Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011” har genomförts av IVL Svenska miljöinstitutet, Sustainable Business Hub i Malmö och konsultföretagen Addendi och Okatima på initiativ av Vinnova. Rapporten ska tjäna som beslutsunderlag för satsningar som ska stötta en fortsatt positiv utveckling för svensk miljöteknik.

Senaste nytt

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.